orgel.edskes.net

Sitemap

Groningen
Der Aa-kerk


Vorige Der Aa-kerk Schilderij Eikelboom 1960 Schnitgerorgel 1697

Der Aa-kerk Groningen Schnitger 1697 Steen

Toren van de Der Aa-kerk te Groningen vanuit het noordwesten

Toren van de Der Aa-kerk te Groningen vanuit het noordwesten

Toren van de Der Aa-kerk te Groningen vanuit het westen

Toren van de Der Aa-kerk te Groningen vanuit het zuiden

Toren van de Der Aa-kerk te Groningen vanuit het zuiden

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel en Schnitgerorgel

Arp Schnitger 1702

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel en Schnitgerorgel

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel en Schnitgerorgel

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel en Schnitgerorgel

Der Aa-kerk Groningen Preekstoel en Schnitgerorgel

Der Aa-kerk Groningen Schnitgerorgel 1702

Der Aa-kerk Schilderij Eikelboom 1957 Schnitgerorgel 1702

Der Aa-kerk Schilderij Eikelboom 1959 Schnitgerorgel 1702

Der Aa-kerk Groningen Rugpositief

Der Aa-kerk Groningen Rugpositief Der Aa-kerk Groningen Rugpositief


Schnitgerorgel vanaf de hoge bank

Rugpositief vanaf de hoge bank

Borstwerkdeuren vanaf de hoge bank

Der Aa-kerk Groningen Engel met trompet

Der Aa-kerk Groningen Vrouwenfiguur met lier Der Aa-kerk Groningen Vrouwenfiguur met tambourijn


Der Aa-kerk Groningen Vleugelstuk links

Hoofdkast Vleugelstuk zuidzijde

Hoofdkast Vleugelstuk zuidzijde detail

Pedaal atlant en RP putto zuidzijde

Pedaal atlant en RP putto noordzijde

RP Putti middentoren

Der Aa-kerk Groningen Rugpositief putto met klokjes

RP Blinderingssnijwerk middentoren

Der Aa-kerk Groningen Lampet onder het Rugpositief

Der Aa-kerk Groningen Der Aa-kerk Groningen Hoofdkast frontpijpen


Der Aa-kerk Groningen HW blinderingssnijwerk

Der Aa-kerk Groningen HW Noorder spitstoren blinderingssnijwerk

Der Aa-kerk Groningen Pedaal Blinderingssnijwerk zuider toren

Der Aa-kerk Groningen Pedaal Blinderingssnijwerk noorder toren

Der Aa-kerk Groningen RP Zuider toren Der Aa-kerk Groningen RP Noorder toren


Der Aa-kerk Groningen Noorder Atlant

Der Aa-kerk Groningen Der Aa-kerk Groningen RP Middentoren en velden


Der Aa-kerk Groningen RP Voet middentoren

Der Aa-kerk Groningen RP Noorder vleugelstuk

Der Aa-kerk Groningen RP Noorder vleugelstuk

Der Aa-kerk Groningen RP Zuider vleugelstuk

Rugpositief Vleugelstuk zuidzijde

Der Aa-kerk Groningen BW deur met adelaar geopend

Der Aa-kerk Groningen BW deur met adelaar geopend

Der Aa-kerk Groningen Snijwerk onder RP met adelaar

Der Aa-kerk Groningen Balustrade snijwerk links en rechts

Der Aa-kerk Groningen Balustrade snijwerk links

Der Aa-kerk Groningen Balustrade snijwerk rechts en wapen

Der Aa-kerk Groningen Balustrade rechts

Der Aa-kerk Groningen Balustrade noordzijde

Der Aa-kerk Groningen Balustrade noordzijde detail

Der Aa-kerk Groningen Snijwerk balustrade noord buste

Der Aa-kerk Groningen Schnitgerorgel van onderen

Der Aa-kerk Groningen Schnitgerorgel van onderen

Der Aa-kerk Groningen Schnitgerorgel van onderen

Der Aa-kerk Groningen Schnitgerorgel vanuit de gewelven, foto Jo Kuiper

Der Aa-kerk Groningen Speeltafel

Der Aa-kerk Groningen Speeltafel

Der Aa-kerk Groningen HW KOPPELING RUGPOSITIEF disc

Der Aa-kerk Groningen HW KOPPELING RUGPOSITIEF Bas

Der Aa-kerk Groningen HW KOPPELING HOOFDMANUAAL Bas

Der Aa-kerk Groningen HW PRAESTANT 16 Vt

Der Aa-kerk Groningen RP QUINTADENA 16 Vt

Der Aa-kerk Groningen RP DULCIAAN 8 Vt

Der Aa-kerk Groningen Der Aa-kerk Groningen Rugpositief kast geopend


Der Aa-kerk Groningen RP Trompet, Dulciaan, Scherp, Sifflet, Gemshoorn, Roerfluit 4

Der Aa-kerk Groningen RP Pijpwerk

Der Aa-kerk Groningen RP

Der Aa-kerk Groningen Der Aa-kerk Groningen Hoofdwerk pijpwerk


Der Aa-kerk Groningen Hoofdwerk pijpwerk

Der Aa-kerk Groningen HW

Der Aa-kerk Groningen HW Trompet

Der Aa-kerk Groningen HW Trompet

Der Aa-kerk Groningen Hoofdwerk

Der Aa-kerk Groningen Hoofdwerk Trompet 8

Der Aa-kerk Groningen Hoofdwerk Trompet 8 en deel van het Bovenwerk

Der Aa-kerk Groningen Wellenbord

Der Aa-kerk Groningen Bovenwerk

Der Aa-kerk Groningen Pedaal

Der Aa-kerk Groningen Pedaal

Der Aa-kerk Groningen Pedaal

Transeptorgel

Der Aa-kerk Groningen Transeptorgel

Der Aa-kerk Groningen Orgelfront

Der Aa-kerk Groningen Hoofdwerk met teksten

Der Aa-kerk Groningen Rugpositief met teksten

Der Aa-kerk Groningen Balustrade Koning David met harp

Der Aa-kerk Groningen Balustade vogel

Volgende Der Aa-kerk Groningen Rugpositief van opzij

Foto’s: Hilbrand Edskes & Elly Kooiman


Arp Schnitger 1702

Registers

AFSLUITING.
HOOFDMANUAAL.
HOLFUIT.
8.Vt
PRAESTANT.
8.Vt
VIOLA,DI,GAMBA.
8.Vt
FLUIT.
4.Vt
OCTAAF.
2.Vt
CORNET.
5.STERK.
MIXTUUR.
3,4,en5.STERK.
KOPPELING.
RUGPOSITIEF.disc:
KOPPELING.
RUGPOSITIEF.bas
AFSLUITING.
RUGPOSITIEF.
NASARD.
2 2/3.Vt
TROMPET.
8.Vt
TROMPET.
16.Vt
KOPPELING.
PEDAAL.
QUINT.
10 2/3.Vt
BAZUIN.
16.Vt
TROMPET.
4.Vt
TROMPET.
8.Vt
BAZUIN
16 Vt
DULCIAAN.
8.Vt
SIFFLET
1 1/3.Vt
ROERFLUIT.
4.Vt
GEDEKT.
8.Vt
PRAESTANT.
8.Vt
TREMULANT
OCTAAF.
4.Vt
CLARINET.
8.Vt
FLAGEOLET.
1.Vt
FLUIT.
2.Vt
AFSLUITING.
BOVENMANUAAL.
KOPPELING.
HOOFDMANUAALdisc
KOPPELING.
HOOFDMANUAALbas
OCTAAF.
8.Vt
PRAESTANT.
16.Vt
AFSLUITING.
PEDAAL.
OCTAAF.
4.Vt
NACHTHOORN.
4.Vt
SALICIONAAL.
8.Vt
HOLPIJP.
8.Vt
BOURDON.
16.Vt
OCTAAF.
4.Vt
VIOLON.
8.Vt
PRAESTANT.
8.Vt
BOURDON.
16.Vt
SUBBAS.
16.Vt
QUINTADENA.
16.Vt
OCTAAF.
4.Vt
GEMSHOORN.
2.Vt
SCHERP.
4.en5.STERK
TROMPET.
8.Vt
CALCANTE,KLOK

Dispositie

HOOFDMANUAAL (C - c ’’’)RUGPOSITIEF (C D E F G A - c ’’’)
PRAESTANT16 VtASPRAESTANT8 VtAS
BOURDON16 VtPvOQUINTADENA16 VtAS
OCTAAF8 Vt16e/1679GEDEKT8 VtAS
HOLPIJP8 Vt16e/1679OCTAAF4 Vt16e/1679
SALICIONAAL8 VtPvOROERFLUIT4 Vt16e/1679
OCTAAF4 Vt16e/1679GEMSHOORN2 VtAS
NACHTHOORN4 VtPvOSIFFLET1 1/3 Vt16e/1679, JWT
NASARD2 2/3 VtKDSCHERP4en5 STERK16e/1679, AS
OCTAAF2 Vt16e/1679, ASDULCIAAN8 VtAS
CORNET5 STERKPvOTROMPET8 VtJWT
MIXTUUR3,4en5 STERKPvO, KD
TROMPET16 VtKD
TROMPET8 VtAS

BOVENMANUAAL (C - c ’’’)PEDAAL (C D E - d ’)
PRAESTANT8 VtJWTPRAESTANT8 VtAS
HOLFLUIT8 VtJWTBOURDON16 Vt16e/1679
VIOLA DI GAMBA8 VtJWTOCTAAF4 Vt16e/1679
OCTAAF4 VtAS, JWT[Mixtuur][5 sterk]
FLUIT4 VtJWTBAZUIN16 VtR
FLUIT2 VtJWTTROMPET8 VtAS
FLAGEOLET1 VtKDTROMPET4 VtAS
CLARINET8 VtAS, JWT, PvO[Cornet][2 Vt]
SUBBAS16 VtPvO
QUINT10 2/3 VtPvO
VIOLON8 VtKD


TREMULANT16e eeuw/167916e/1679
KOPPELING HOOFDMANUAAL discPvO1702ASArp Schnitger
KOPPELING HOOFDMANUAAL basPvO1830JWTJohannes Wilhelmus Timpe
KOPPELING RUGPOSITIEF disc:PvO1857-58PvOPetrus van Oeckelen
KOPPELING RUGPOSITIEF basPvO1935KDKlaas Doornbos
KOPPELING PEDAALPvO1990/2011ROrgelmakerij Reil
AFSLUITING HOOFDMANUAAL
AFSLUITING RUGPOSITIEF
AFSLUITING BOVENMANUAAL
AFSLUITING PEDAAL
CALCANTE KLOK

“Wereldberoemde klanken”
Het Schnitgerorgel in de Der Aa-kerk te Groningen en zijn voorgangers

Redactie Jan R. Luth

Harry de Olde, Onze Lieve Vrouwekerk ter Aa
Kees van der Ploeg, De kleurige uitmonstering van de Der Aa-kerk
Peter van Dijk, De orgelgeschiedenis van de Broerkerk
Peter van Dijk, De orgelgeschiedenis van de Der Aa-kerk tot 1815
Peter van Dijk, De geschiedenis van het hoofdorgel van 1696 tot 1990
Peter van Dijk, De aanloop tot de restauratie 1961-2006
Jan R. Luth, De muziekinstrumenten op de orgelkast
Peter Westerbrink, De organisten van de Der Aa-kerk
A. Gramsbergen en H.A. Edskes, Het Comité Orgelconcerten Der Aa-kerk; de “Groninger orgelbeweging”
Harald Vogel, Die internationale Ausstrahlung der Schnitger-Orgel in der Der Aa-kerk
Peter van Dijk, Beschrijving van het orgel en van de restauratie

Nederlandse Orgelmonografieën 11
Walburg Pers / Stichting Nederlandse Orgelmonografieën / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Zutphen 2011, ISBN 978-90-5730-775-1


Omslag, frontispice, kleurkatern met 16 foto’s en 12 zwart-wit foto’s: Elly Kooiman en Hilbrand Edskes


Programma van het orgelconcert op 19 juli 1955 door Anton Heiller, Wenen
Programma van het orgelconcert op 9 mei 1932 door Albert Schweitzer, Straatsburg
Programma van het orgelconcert op 22 mei 1826 door Daniël Brachthuizer, Amsterdam