orgel.edskes.net

Sitemap

Groningen
Pelstergasthuiskerk
Pelsterstraat 43


Zaterdag 27 september 2008, 16.15 uur

* Orgelconcert Elly Kooiman
* Marcussenlezing Cor Edskes
De restauratie door Marcussen van het
Orgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam in 1981

Programma Elly Kooiman en Cor Edskes 27 september 2008

Programma


Uit “Tabulatuur-boeck van Psalmen en Fantasyen” (1659)
Anthoni van Noordt (ca. 1619-1675)
Fantasia 5 in C
Psalm 116, 2 verzen

Daphne, 3 variaties
Camphuysen Manuscript (2e helft 17e eeuw)

Suite du deuxième ton (1710)
Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)
Plein Jeu
Duo
Trio
Basse de Cromorne
Flûtes
Récit de Nazard
Caprice sur les Grands Jeux

Derde Marcussenlezing


Het in 1961 voltooide Marcussenorgel in de Doopgezinde Kerk te Groningen was aanleiding om in de voorgaande jaren aandacht te besteden aan het œuvre van deze gerenommeerde firma. In het jaar 2006 bestond deze orgelbouwerij 200 jaar. Pas vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw gelukte het een aantal opvallende nieuwe orgels in Nederland te bouwen. Dit was vooral te danken aan de invloed en het elan van de toenmalige eigenaar van het bedrijf Sybrand Zachariassen, een directe opvolger van de stichter Jürgen Marcussen.
De firma Marcussen & Søn bewoog zich niet uitsluitend op het gebied van de nieuwbouw van orgels maar was ook bij het herstel en de restauratie van zeer belangrijke historische instrumenten betrokken. Al in 1890 voerde de firma uitgebreide herstelwerkzaamheden uit aan het beroemde Schnitgerorgel van de Jacobikerk te Hamburg. Het zo rijk aan historische orgels zijnde Nederland zou niet achterblijven. In 1961 voltooide de firma de restauratie van het vermaarde Christian Müllerorgel van de St. Bavokerk te Haarlem. In 1981 werd de restauratie afgesloten van het hoofdorgel van de Nieuwe Kerk te Amsterdam. De Marcussenlezing van 2008 zal de restauratie van dit bijzondere orgel tot onderwerp hebben.

Vorige Voor de lezing

Begin Marcussenlezing

Napraten

Volgende Napraten

Foto’s: Hilbrand Edskes