orgel.edskes.net

Sitemap

Rouwkaart Elly Kooiman


Elly Kooiman

Elly Kooiman


Amsterdam, 24 juni 1945
Groningen, 26 augustus 202232 jaar getrouwd geweest met
Bram Edskes
† vrijdag 15 maart 2013


Hilbrand Edskes
Elly Kooiman Orgel Weener, foto Hinrich KuperOrgelnieuws.nl
Organiste Elly Kooiman (77) overleden


It is sad to read about the death of your mother, a dear long-time friend of mine and so many others. My best wishes to you and your family. I will look forward to seeing you again if I get to Groningen. Kindest regards to all of you.
I am very sorry to hear this news of your mother’s death. We had such good visits to your home. When we went to Groningen, we always tried to visit your Mom and Dad. She will be missed by many people, especially those who loved the beautiful pipe organs in province Groningen. Much love is being sent your way.
Danke für die traurige Mitteilung und Einladung.
Unser herzliches Beileid und Mitgefühl.
Wij condoleren je met het verlies van jouw moeder. Wij zullen je moeder in goede herinnering houden, net zoals je vader.
Wij denken vaak terug aan die keren, dat we je moeder hebben mogen horen spelen, en dat jullie 3 ons hier thuis bezocht hebben, en al de mooie foto’s die jullie samen gemaakt hebben.
Helaas is het wegens medische redenen niet mogelijk voor ons te komen.
Wij wensen je sterkte zaterdag en de komende droevige tijd.
Gecondoleerd met het verlies van je moeder! Ik heb haar leren kennen als een betrokken, liefhebbende aardige vrouw, welke stond voor rechtvaardigheid en eerlijkheid. En daar zouden er meer van moeten zijn. Ik wens je alle sterkte en hoop dat zaterdag een ‘goede’ dag is voor alle betrokkenen.
Gecondoleerd!
Ik wens je sterkte met het verwerken van dit verlies.
Ik denk graag aan de ontmoetingen en contacten met haar terug.
Met mijn allerbeste wensen voor goede moed en kracht voor de komende tijd.
De post bracht mij net het droeve en voor mij onverwachte bericht dat Elly is overleden. Tot mijn grote spijt kan ik zaterdag niet bij het afscheid zijn omdat ik elders in den lande moet zijn - ‘moet’ is het juiste woord.
Ik zal me haar, net als Bram, met grote affectie herinneren. Sterkte.
Hierbij wil ik u condoleren met het overlijden van uw moeder en ik wens u veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.
Bij deze verzoek ik u ook om de condoleance over te brengen aan uw familie.
Met heel veel dankbaarheid en warme gevoelens denk ik aan de orgelconcerten in de der Aa-kerk. Ik kom er nog wel en dat is heel fijn. Het allerbeste en heel veel sterkte.
Wat een droevig bericht.
Ik wil je van harte condoleren en je sterkte wensen voor de komende tijd.
Helaas kan ik zaterdag niet komen op het afscheid, ik heb concertverplichtingen elders.
Maar, ik zal een stuk opdragen aan Elly.
Van harte gecondoleerd met dit grote verlies.
Ik wist werkelijk niet wat ik las.
Ga proberen aanwezig te zijn bij haar uitvaart.
Dat is treurig nieuws - gecondoleerd. Ik heb Elly altijd graag gemogen; ze had goed door hoe de hazen liepen in de orgelwereld, was een boeiende musicus, en ze kon ook zo eerlijk eigenzinnig zijn. Het moet voor jou niet gemakkelijk zijn om nu zonder haar verder te gaan. Ik wens je veel sterkte.
Helaas kan ik aanstaande zaterdag niet bij de begrafenisbijeenkomst zijn: ik ben in Amsterdam voor een afspraak met vijftien mensen die ik niet kan afzeggen.
Gecondoleerd, een moeder te moeten missen is iets vreselijks, ik weet er alles van.
Ik wens je heel veel sterkte. Helaas ben ik in Italië en kan ik niet komen zaterdag. Bedankt voor de uitnodiging.
Veel dank voor de rouwkaart en veel sterkte gewenst. Ik bewaar aan je moeder de beste herinneringen. Ze was een voortreffelijk musicoloog, uitstekend organiste en bovenal een mens met een hart van goud. Zo heb ik haar in elk geval gekend. Helaas ben ik niet in de gelegenheid om de begrafenis bij te wonen.
Het zal niet meevallen om haar te moeten missen. Ik ben dit jaar zelf mijn moeder verloren dus weet wat het is. Maar ik denk dat we allebei in dankbaarheid onze moeder zullen mogen herinneren, wat een groot voorrecht is.
Van harte gecondoleerd. Ik stel het heel erg op prijs, dat je mij het droevig bericht persoonlijk stuurt. Ik verblijf in het buitenland en zal dus HELAAS niet bij de begrafenis kunnen zijn, en dat spijt mij zeer.
Ik had graag een laatste groet gebracht aan mijn conservatorium vriendin, met wie ik graag optrok en regelmatig mee heb mogen concerteren. Ik denk met plezier terug aan deze heerlijke tijd. Wat een bijzonder groot (orgel)talent verlaat ons nu.
Ik vermoed dat je een hele moeilijk periode achter de rug hebt en ik denk ook dat je het hebt kunnen opbrengen om je moeder alle nodige zorg te verlenen. Bravo!
Ik wens je heel veel sterkte en devotie voor de komende dagen. Ik denk ook dat Elly jou de goede weg in het leven heeft gewezen. Heel veel levensgeluk wens ik je toe.
Gecondoleerd met het overlijden van je moeder! Jij (en jullie familie en al haar vrienden en collegae) zal haar veel missen. Ik kende je moeder meer als collega dan als vriendin. Maar nooit zal ik vergeten hoe lief ze tegen me was. Veel sterkte. Het komende periode zal niet makkelijk zijn. Het verdriet is veel. Het onvermijdelijke papierwerk is vreselijk.
Wat een verdrietig bericht. Ik wens je alle sterkte voor de komende dagen en tijd. Het spijt mij zeer dat ik zaterdag geen afscheid kan nemen. Ik ben dan in Amerika, heel jammer. Voor vertrek zal ik mijn respect en deelneming komen betuigen.
Dank voor je bericht. Mede namens mijn man wil ik je onze deelneming betuigen.
Meestal schrijf ik dan een brief en kom naar de begrafenis. Vanwege andere verplichtingen kan ik niet naar het Selwerderhof komen.
Wij hebben je moeder vele jaren meegemaakt, betrokken en in het hart van de Groninger orgelwereld, net als je vader. Een beminnelijke vrouw en uitstekend organiste.
Edskes is en was een zeer prominente naam met krachtige broers als representant dus het was voor haar niet altijd gemakkelijk om daar zelf als eigen persoon naast te staan. Maar zij deed dat met verve. Ook na het overlijden van je vader.
De leegte die zij voor jullie achterlaat is op dit moment groot en verdrietig. Ik hoop dat op termijn die gevuld mag worden met dankbare herinneringen.
Sterkte toegewenst, vooral de komende tijd, en ruimte voor verdriet en het ophalen en delen van verhalen en muziek die zij speelde.
Ik vind het een voorrecht haar te hebben gekend.
Dat is een heel verdrietig bericht.
Ik had met je moeder in het verleden - sinds ze met je vader was getrouwd - zo nu en dan contact, waarbij we soms wel eens wat gegevens uitwisselden, dan wel afspraken dat eens te doen (alleen kwam het door diverse oorzaken daar haast nooit van). We verschilden nauwelijks twee maanden in leeftijd. Ook al waren we onderling heel verschillend, dat verhinderde toch niet een goede verstandhouding. Je ontzettend aardige vader kende ik al uit de jaren ’60 via het ‘orgelgebeuren’, die mis je al veel langer. Nu sta je er in dat opzicht verder alleen voor, maar dat zal je vast wel lukken.
Ik wens je daarom veel sterkte de komende tijd, niet alleen komende zaterdag en de dagen er om heen, maar ook de tijd daarna om alles - ook haar muzikale nalatenschap - goed af te wikkelen en ook persoonlijk met het overlijden van je moeder in het reine te komen.
Van harte gecondoleerd met het verlies van je moeder...
Fijn dat ik de kaart kreeg met de beide mooie foto’s van haar!
We hebben heel goede herinneringen aan haar intense manier van lesgeven én haar hele manier van leven...
Haar prachtige huwelijksdag met je vader Bram was onvergetelijk, ook de fantastische bijdrage op orgel! Het gemis is onvoorstelbaar... Omdat ik in het buitenland ben met een muziekreis, is het jammer genoeg niet mogelijk om persoonlijk afscheid te nemen van je moeder.
Ik zal aan jullie denken komende zaterdag en wens je veel sterkte.
Liefde en moed om te doen wat gedaan moet worden... Vaya con Dios
Ik wens je heel veel sterkte met het verlies van je moeder Elly. Wat een mooie foto van je moeder op de rouwkaart. Nogmaals sterkte.
Wat een vreselijk nieuws. Ik wens je heel veel sterkte bij de uitvaart zaterdag en voor de periode die voor je ligt.
Met het verlies van je moeder wil ik je van harte condoleren. Het zal een groot gemis voor je zijn!
Heel veel sterkte toegewenst!
Wat een verdrietig bericht dat je moeder is overleden. Gecondoleerd. Sterkte deze dagen rond de begrafenis, maar zeker ook daarna.
Mijn oprechte deelneming bij dit grote verlies voor jouw. Ik bewaar heel fijne herinneringen aan je moeder, we hebben in het verleden, ook met Bram, veel fijne muzikale momenten mogen beleven.
Ik wens je met name zaterdag en de komende tijd veel sterkte.
Dank voor het mij op de hoogte stellen van het overlijden van je moeder, Elly, en de kaart met de sprekende foto’s. Ik leef met je mee en wens je héél veel sterkte de komende tijd.
Dank je wel voor de rouwkaart. Het lukt me helaas niet, gezien de afstand, om aanwezig te zijn. Wat mooi dat er een uitgebreid bericht op Orgelnieuws.nl staat. Veel sterkte toegewenst!
Gecondoleerd met het overlijden van je moeder. Ik wens je veel sterkte, je moeder verliezen vind ik altijd heel erg, een moeder is heel speciaal. Door ziekte kunnen we helaas niet bij het afscheid zijn.
Als organist heb ik meer contact gehad met Bram, je vader, maar Elly, je moeder, was mijn collega organist.
Ik wens jou veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies van je moeder. Allegoeds voor jou toekomst.
Mijn oprechte condoleances met het overlijden van je moeder. Ik heb haar leren kennen vanuit de ‘orgelwereld’. Ze was een zeer goede en zeer muzikale organiste die haar eigen weg ging. Dat heb ik altijd in haar bewonderd. Ze was waarschijnlijk niet snel tevreden en het feit dat ze ook nog muziekwetenschap gestudeerd heeft, geeft aan dat ze zich meer intensief en dieper met muziek en uitvoeringspraktijk wilde bezighouden. Van een aantal leerlingen heb ik begrepen dat ze ook een heel goede docente was. Ik zal haar in goede herinnering houden.
Ik wens je veel sterkte om dit verlies te dragen.
Het bericht van het overlijden van je moeder heeft me diep getroffen. Veel jonger dan ik zelf, is ze te vroeg heengegaan. Er zijn veel oud studenten aan wie ik een fijne herinnering heb, maar Elly neemt onder hen een bijzondere plaats in. Nog vanochtend vertelde ik aan mijn oudste kleinzoon, die hier een paar dagen logeert, dat zij me ooit een klavecimbel heeft geleend, dat ik weer naar Groningen heb teruggebracht nadat ik er zelf een had gekocht. Ik heb het ook buitengewoon op prijs gesteld dat jullie destijds de moeite hebben genomen om naar Amsterdam te komen toen mij het erelidmaatschap van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis is uitgereikt.
Het verlies van een moeder is heel zwaar. Ik hoop dat de vele goede herinneringen die je aan Elly hebt je zullen helpen om het verlies te dragen.
De overlijdenskaart van je moeder vandaag gekregen.
Met ongeloof. Voor mij was het totaal onverwacht.
En dan komen de herinneringen.
Indertijd veel contact met Elly gehad.
Orgelconcerten o.a. op het A-kerkorgel.
Van Elly en Bram heb ik veel verhalen gehoord i.v.m. de restauratie van het A-kerkorgel. Ingewikkelde toestanden in welke staat het orgel teruggerestaureerd moest worden. Rechtspraken, subsidies, commissies. Maar dat is alweer vele jaren terug.
Ik wens je veel sterkte toe. Het zal ook vele veranderingen in je leven betekenen.
Dank voor je bericht en ik condoleer je met het verlies.
Ik bewaar goede herinneringen aan de concerten die ze heeft gegeven en waar ik bij was o.a. in Veenendaal (met de grote orgelmis). Het onweerde toen heel erg en niemand wilde en durfde naar buiten. Toen is Elly maar weer opnieuw met het programma begonnen. Ook herinner ik me een concert in Weener goed.
Hierbij willen wij onze oprechte deelneming betuigen met het overlijden van je moeder. Wij hebben je moeder leren kennen toen onze jongste zoon, die rolstoelgebonden is, door drie sterke mannen omhoog werd getild op de Martinitoren, wat zijn hartenwens was. Jouw moeder heeft ons toen laten kennismaken met het orgel in de Martinikerk, ook een onvergetelijke belevenis. Later zijn we nog een keer in Groningen geweest en heeft jouw moeder ons ontvangen in een van de historische kerken in de binnenstad. En natuurlijk herinneren we ons ook nog heel goed het concert dat jouw moeder heeft gegeven op het orgel in de Nicolaaskerk in Nijland.
Wij wensen je kracht en troost toe in deze verdrietige tijd en sterkte en moed om het verlies en het gemis te dragen.
Onze condoleances met het overlijden van jouw moeder.
Hoewel wij elkaar de laatste tijd zelden meer tegenkwamen, kwam dit als een schok. Of misschien juist wel daardoor; je mist dan een stuk informatie over het leven van iemand. Één ding kun je wel met zekerheid zeggen: mensen worden ouder, dat geldt natuurlijk ook voor ons. Soms komt een overlijden onverwachts zoals ik mij dat bij jouw vader herinner.
Via jouw vader kwam Elly in ons leven, het was Bram opgevallen dat ik - wij - ge├»nteresseerd waren in orgelmuziek/orgels. Samen met Bram schreven we adressen als er iets rondgestuurd moest worden. Totdat het bericht rondzong: Bram gaat trouwen, met een organiste. Ik herinner me de trouwdienst in die fraaie kerk in Zeerijp. En ook jullie eindejaarswensen, steevast met een stapel haarscherpe orgelfoto’s. We zullen moeten wennen aan de gedachte dat ze er niet meer is. Wij wensen jou alle mogelijke sterkte toe. Dat kunnen we je zaterdag niet persoonlijk wensen, maar mocht je contact willen, je bent van harte welkom, aarzel niet om langs te komen. Nogmaals: van harte sterkte gewenst.
Hierbij wil ik u van harte condoleren met het overlijden van uw moeder.
Het is een groot verlies wanneer je moeder overlijdt.
Ze was voor mij een zeer gerespecteerde en gewaardeerde collega.
Af en toe kwam ze zelfs naar mijn concerten, iets wat weinig collega’s doen.
Helaas kan ik zaterdag niet aanwezig zijn vanwege verplichtingen.
Ik wens u heel veel sterkte, ook in de tijd daarna.
Allereerst gecondoleerd met het overlijden van je moeder Elly.
Ik bewaar goede herinneringen aan haar. Toen ik begon met mijn promotieonderzoek, ben ik op aanraden van velen eerst bij je ouders langs geweest. Zij en Bram hebben me enorm op weg geholpen en daar ben ik ze nog steeds dankbaar door. Elly was een gezellige spraakzame gastvrouw die problemen niet schuwde. Vlak na mijn promotie bleek dat ik een niet te genezen ziekte heb en ik kom het huis eigenlijk niet meer uit. Elly’s uitvaart bijwonen is dan ook helaas onmogelijk. Ik wens je alle sterkte komende tijd!
Van harte gecondoleerd met je moeder. Ik wens je veel sterkte en troost toe in deze moeilijke tijd.
Helaas lukt het mij niet om bij de begrafenis te zijn. Maar ik wil toch nog iets delen wat Elly voor mij heeft betekend.
Misschien herinner je nog, dat ik ooit bij jou kwam logeren lang geleden. Je moeder heeft me toen in een kerk op een orgel laten spelen. En in die paar dagen heeft ze mij laten zien, hoe ik harmonieën bij een melodie kan bedenken, hoe ik kan variëren en improviseren. Wat ze mij in die korte tijd heeft geleerd, is de sleutel geworden in mijn verdere muzikale ontwikkeling. Het was net, alsof ik een nieuwe wereld ontdekte. Ik leerde daardoor improviseren en componeren, waarmee ik later zelfs prijzen mocht winnen. En ook de manier waarop ze mij dat in korte tijd heeft laten ontdekken, heeft mij geïnspireerd precies zo ook anderen les te geven. Muziek is tot op de dag van vandaag een belangrijk onderdeel van alles wat ik doe. Daarom denk ik met diepe dankbaarheid en respect terug aan Elly en aan deze intensieve tijd die ik toen bij jullie mocht zijn.
Ik hoop, dat je in deze tijd Gods nabijheid zal ervaren.
Bij deze wil ik je condoleren met het overlijden van je moeder, Elly Kooiman.
Aanvankelijk kende ik haar alleen als concerterende organist. Daarna leerde ik haar beter kennen. Zij had grote belangstelling voor historische instrumenten en veel kennis over orgels.
Elly hield haar kennis niet voor zichzelf. Zij deelde het graag met anderen. In mijn beeld was zij een van de eersten die het belang zag van communicatie via een eigen website, waarop zij haar kennis beschikbaar stelde voor anderen.
Elly was een betrokken mens. Zij trad anderen met hartelijkheid en belangstelling tegemoet.
Jou wens ik voor je eigen leven veel sterkte. Je hebt je moeder omringd met zoveel zorg en aandacht in de laatste jaren. Zeker na het overlijden van je vader. Dat kan best zwaar geweest zijn. Hopelijk kun je terugzien op goede jaren. Ik wens je toe dat je het verlies weet te dragen. En dat er mooie dingen op jouw levenspad zullen komen.
Van harte gecondoleerd met het sterven van je moeder. Voor jou is het verlies van je moeder groot.
Precies op haar sterfdag vertelde ik aan een leerling, dat Elly haar leerlingen vroeger uit een facsimile van Bachs Orgelbüchlein liet spelen. Ik heb heel levendige herinneringen aan Elly, vooral van het begin van de tachtiger jaren, toen ik registrant mocht zijn. Ik vergeet nooit hoe ze verontwaardigd vertelde, dat ze in het weekend een concert zou spelen en dat de deur naar de galerij klemde. De koster wilde met behulp van een ladder naar boven klimmen, maar Elly liet dat niet toe: op een ladder klimmen kon ze wel zelf!
Ik ben er vast van overtuigd, dat jouw moeder aan de andere kant met open armen ontvangen is. Ik wens je heel veel sterkte.
Als jongetje van 8 kreeg ik op de muziekschool van Deventer mijn eerste orgellessen van Elly Kooiman. Ze was een gedreven lerares van wie ik gedurende een jaar of 8 les heb gehad. Daarmee was zij alles bepalend voor de start van mijn muzikale loopbaan. Ze was een intelligente en muzikaal begaafde vrouw die mij niet alleen wekelijks les gaf, maar ook meenam als registrant, en soms naar cursussen van bijvoorbeeld Klaas Bolt en Harald Vogel. Een van de dingen die mij nog helder voor de geest staan was dat zij mij meenam naar een concert van Anton Heiller in de Laurenskerk te Rotterdam waar zij zelf samen met Monika Henking, kerkmusicus in Zwitserland, registreerde en waar ik tijdens het concert met mijn rug tegen het rugwerk zat, terwijl Anton Heiller vlak voor mij al mee-fluitend ‘Wachet auf’ van Reger speelde en Monika en Elly links en rechts van mij druk in de weer waren. Onvergetelijk.
Omdat Elly in Amsterdam woonde maar in Deventer twee dagen per week les gaf logeerde ze vaak bij ons thuis. Haar wilskracht bleek ook toen ze uiteindelijk een kleine woning in Deventer betrok en verwachtte dat mijn vader met een kleine handschuurmachine de oude planken van haar vloer ging schuren. Een groot deel van de kleine woonkamer werd uiteindelijk gevuld door een van de eerste huisorgels die Reil bouwde.
Als docent legde ze de lat hoog. Ze gaf soms stukken op die eigenlijk veel te lastig waren, waarbij bij vrijwel elke noot een vingerzetting werd gezet. Zo hebben mijn huisgenoten toen ik een jaar of 13 was eindeloos moeten luisteren naar ‘In festo corporis Christi’ van (alweer) Anton Heiller, tot ik het eindelijk kende en op een orgelconcours in Meppel kon spelen. De boeken vol met haar aantekeningen heb ik nog en ik speel er nog steeds uit. Ik prijs mij gelukkig dat ik haar getroffen heb als eerste docent. Met haar grote inzet en betrokkenheid heeft ze veel voor mij betekend.
Gecondoleerd met het overlijden van je moeder.
We waren graag gekomen, maar we kunnen er helaas niet bij zijn.
Ik wens jou en de jouwen voor deze dag alle sterkte toe en na 3 september des te meer, omdat dan de leegte van haar gemis des te voelbaarder en tastbaarder zal zijn. Je leven verandert helemaal als na je vader ook je moeder er niet meer is en je dan het gevoel krijgt zelf de oudere generatie te worden met al het verantwoordelijkheidsgevoel dat daar bij hoort.
Alle goeds gewenst en doe de groeten aan alle bekenden.
Mijn welgemeende condoleances bij het overlijden van jouw moeder. Ik hoop dat de bijeenkomst van afgelopen zaterdag een waardig moment van herinnering aan deze bijzondere vrouw is geweest.
Over de jaren heb ik Elly een aantal keer meegemaakt en beluisterd. Daarnaast heb ik een bijzondere herinnering aan een dag in de zomer van 1969, toen ik voor de allereerste keer in Nederland was, vers van de middelbare school. Ik weet niet meer hoe we in contact met elkaar waren gekomen - wellicht via Ewald, bij wie ik les kreeg - maar zij nodigde mij uit om een dag op orgelreis te gaan, samen met anderen. Het was een heerlijke dag, heel boeiend voor mij als ‘outsider’, we hadden veel plezier samen en ik voelde mij heel erg welkom. Een fijne herinnering die ik graag met je wilde delen!
Ik wens je veel kracht bij het verlies van je moeder.
Van harte gecondoleerd met het overlijden van je moeder. Bedankt voor het toezenden van de rouwkaart. Ik was helaas niet in de gelegenheid zaterdag naar Groningen te komen.
Het is wonderlijk: in 1985-1987 heb ik ‘begeleiden protestants’ van haar gehad op het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek. Ik herinner mij haar als een nauwgezet en serieus organist, maar ze had ook een opstandige, ondeugende en recalcitrante kant. Die combinatie waardeerde is zeer - het zal haar Gereformeerde inborst geweest zijn. Ik herken dat.
Nadat ik haar uit het oog verloren was, liep ik haar in 2008 tijdens het Wereld Beiaard Congres in de Groningse Jozefkathedraal tegen het lijf. Bernard Bartelink gaf daar toen een concert. Sindsdien is ze me heel trouw digitale kerstkaarten blijven sturen, hetgeen ik altijd erg op prijs stelde. Het was een jaarlijkse herinnering aan een tijd die mij zeer lief is.
Van harte wens ik je sterkte de komende tijd, want: een moeder, daar had je er maar één van.
Heel erg gecondoleerd met je moeder!
Ik hoop, dat het afscheid van je moeder passend zal zijn: voor haar, maar vooral voor jou.
Heel veel sterkte voor de begrafenis, maar vooral ook voor de tijd daarna!
Je leven zal beslist weer anders worden hierdoor.
Je begint aan een volgend hoofdstuk in jouw leven.