orgel.edskes.net

Sitemap

Middelburg
Nieuwe Kerk


Vorige Middelburg Abdijtoren de Lange Jan

Middelburg Abdijtoren de Lange Jan

Duyschot 1693, foto Evert Blaas en Jan M. Boone
1693: Johannes Duyschot, Oude Lutherse Kerk te Amsterdam
Kas ontworpen door Jan Albertsz Schut
Beeldhouwwerk van Jasper Wageman
Schilderingen op de luiken van Hendrick Tiedemann

1884: Kas naar het Rijksmuseum te Amsterdam
1954: Kas geplaatst in de Nieuwe Kerk te Middelburg, nieuw orgel van W. van Leeuwen Gzn

Duyschot 1693

Hoofdwerk
Hoofdwerk

Rugpositief
Rugpositief

Twee engelen op de middentoren

Twee engelen op de middentoren
Twee engelen op de middentoren van het Hoofdwerk

Speelkunst
Bazuinblazende vrouwenfiguur met harp bovenop het linker zijveld van het Hoofdwerk

Zangkunst
Zingende vrouwenfiguur met boek bovenop het rechter zijveld van het Hoofdwerk

Rugpositief Beeldengroep
Rugpositief met beeldengroep

Twee engelen op het Rugpositief
Twee engelen op het Rugpositief

Engel op de linker toren
Engel op de linker toren van het Rugpositief

Engel met lier
Engel met lier op de middentoren van het Rugpositief

Engel met Hoorn
Engel met Hoorn van overvloed op de rechter toren van het Rugpositief

Lampet Rugpositief
Lampet onder het Rugpositief
In het midden twee zingende engelen die beide een muziekboek vasthouden
De linker engel heeft als attribuut een viool

Lampet Rugpositief Links Lampet Rugpositief Rechts


Lampet Rugpositief

Lampet Rugpositief twee engelen
Deel lampet onder het Rugpositief
Twee zingende engelen die beide een muziekboek vasthouden
De linker engel heeft als attribuut een viool

Lampet Rugpositief twee engelen detail

Lampet linker engel
Lampet onder het Rugpositief, linker engel

Lampet rechter engel
Lampet onder het Rugpositief, rechter engel

Schilderwerk hoofdwerkkast musicerende engelen links

Schilderwerk hoofdwerkkast musicerende engelen rechts

Volgende Schilderwerk hoofdwerkkast muziekboek boven de speeltafel

Foto’s: Elly KooimanEr is een foto van deze pagina gepubliceerd op de omslag van de uitgave
“Vier Kerstliederen opus 64 voor hoge stemmen en orgel (Proza Musica, 2015)” gecomponeerd door Margreeth Chr. de Jong

Er is een foto van deze pagina gepubliceerd op de omslag van de uitgave
“Drei Abendlieder opus 58 für SATB und Orgel (Proza Musica, 2014)” gecomponeerd door Margreeth Chr. de Jong

Er is een foto van deze pagina gepubliceerd op de omslag van de uitgave
“Drei lateinische Sologesänge opus 56 für hohe Stimme und Orgel (Dr. J. Butz Musikverlag Bonn, 2013, BU 2612)” gecomponeerd door Margreeth Chr. de Jong

Er zijn een foto’s van deze pagina gepubliceerd op de omslag van de uitgave
“Drei Präludien und Fugen über Lob- und Danklieder opus 54 (Dr. J. Butz Musikverlag Bonn, 2013, BU 2593)” gecomponeerd door Margreeth Chr. de Jong

Er is een foto van deze pagina gepubliceerd op de omslag van de op 19 november 2010 gepresenteerde uitgave
Prélude, Choral varié et Fugue sur “Veni redemptor gentium” (Nun komm, der Heiden Heiland) pour Orgue gecomponeerd door Margreeth Chr. de Jong

Er zijn twee foto’s van deze pagina gepubliceerd op de omslagen van de op 25 augustus 2009 gepresenteerde uitgaven
“Three Children’s Songs for Soprano and Organ” en “Five Preludes for Christmas” gecomponeerd door Margreeth Chr. de Jong