orgel.edskes.net

Sitemap

Middelburg
Koorkerk


Vorige Gerritsz 1479
1479: Peter Gerritsz, Nicolaikerk te Utrecht
1547: Cornelis Gerritsz, Rugpositief
1886: Orgel naar het Rijksmuseum te Amsterdam
1956: Kas geplaatst in de Koorkerk te Middelburg, binnenwerk opgeslagen in rijksbunker

Rugpositief 1547
Rugpositief van Cornelis Gerritsz, 1547, met vijf torens met gebosseleerde pijpen:
drie spitse torens met twee binnenzijden gespiegeld en twee ronde zijtorens,
bekroond met acht frontons met vier vrouwen- en vier mannenkoppen

Rugpositief linkerzijde
Rugpositief linkerzijde

Rugpositief rechter zijtoren
Rugpositief rechter zijtoren

Hoofdwerk
Hoofdwerk
Spitse middentoren midden 16e eeuw
Tussenvelden met spiegelvelden 1479

Hoofdwerk deel linker tussenveld
Hoofdwerk deel linker tussenveld

Hoofdwerk rechter toren
Hoofdwerk rechter toren

Hoofdwerk blinderingssnijwerk
Hoofdwerk middentoren blinderingssnijwerk

Hoofdwerk paneel
Hoofdwerk paneel onder het rechter tussenveld met reconstructie

Portretmedaillon op zijkant Balustrade
Portretmedaillon op zijkant Balustrade, links van het Rugpositief

Portretmedaillon op Balustrade
Portretmedaillon op Balustrade, links van het Rugpositief

Portretmedaillon op Balustrade
Portretmedaillon op Balustrade, rechts van het Rugpositief

Portretmedaillon op zijkant Balustrade
Portretmedaillon op zijkant Balustrade, rechts van het Rugpositief

Rugpositief middentoren
Rugpositief middentoren van onderen gezien

Rugpositief linker toren
Rugpositief linker toren van onderen gezien, rechts spiegelveld

Rugpositief rechter toren
Rugpositief rechter toren van onderen gezien, links spiegelveld

Rugpositief middentoren
Rugpositief middentoren met gebosseleerde pijp

Rugpositief spitse middentoren
Rugpositief spitse middentoren

Rugpositief spitse middentoren

Rugpositief detail middentoren
Rugpositief detail middentoren

Rugpositief voet middentoren
Rugpositief snijwerk aan de voet van de middentoren rechts

Rugpositief voet middentoren
Rugpositief voet middentoren links

Rugpositief linker toren
Rugpositief linker toren met spiegelveld aan de binnenzijde en middentoren

Rugpositief linker toren
Rugpositief linker toren binnenzijde, fronton met kop uit 1547 en blinderingssnijwerk

Rugpositief linker toren
Rugpositief linker toren binnenzijde, spiegelveld

Rugpositief rechter toren
Rugpositief rechterzijde middentoren en rechter toren

Rugpositief rechter toren
Rugpositief rechterzijde middentoren en rechter toren, frontons met koppen uit 1547

Rugpositief rechter toren
Rugpositief rechter toren, beide frontons met koppen

Rugpositief rechter toren
Rugpositief linkerzijde rechter toren met blinderingssnijwerk

Rugpositief rechter ronde toren
Rugpositief rechter ronde toren met bekroning

Volgende Rugpositief rechter ronde toren
Rugpositief rechter ronde toren voet

Foto’s: Elly KooimanEr zijn 16 foto’s van deze pagina gepubliceerd in de op 5 november 2009 gepresenteerde monografie “Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht”