orgel.edskes.net

Sitemap

Utrecht
Nicolaikerk

Donderdag 5 november 2009, 19.00 uur

Presentatie van de monografie

“Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht”

Kroongetuige van de Nederlandse MuziekgeschiedenisVorige Arie Abbenes
18.30 uur: Arie Abbenes, stadsbeiaardier van Utrecht, bespeelt de beiaard van Pieter en François Hemony uit 1649

Jan van ’t Hof
19.00 uur: Welkom en inleiding door Jan van ’t Hof

Jos Bazelmans, Dick Hoek, Roel Robbertsen, Jan Luth

Jan Luth voorzitter SNO
Presentatie monografie door Jan Luth, voorzitter van de Stichting Nederlandse Orgelmonografieën

Overhandiging eerste boek
Overhandiging van het eerste boek aan de Commissaris van de Koningin van de provincie Utrecht, de heer R.C. Robbertsen, door Jan Luth

Roel Robbertsen, CvK Utrecht

Roel Robbertsen, CvK Utrecht
Roel Robbertsen, Commissaris van de Koningin van Utrecht

Cercamon
Vocaal Ensemble Cercamon

Marcussenorgel 1956
Het Marcussenorgel uit 1956, bespeeld door Hayo Boerema

Jos Bazelmans, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Jos Bazelmans, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Fons Asselbergs, Stichting Peter Gerritszorgel
Fons Asselbergs, voorzitter Stichting Peter Gerritszorgel

Loek Dijkman, voorzitter Stichting Orgelpark
Loek Dijkman, voorzitter Stichting het Orgelpark Amsterdam

Rudi van Straten en Loek Dijkman
Rudi van Straten en Loek Dijkman

Studiekopie Peter Gerritszorgel
Studiekopie Peter Gerritszorgel, project Orgelpark Amsterdam

Jan Luth en Jan van ’t Hof
Overhandiging exemplaren monografie door Jan Luth aan de partners in het project

Jan Luth en Fons Asselbergs

Jan Luth en Loek Dijkman

Dick Hoek, Fons Asselbergs, Loek Dijkman, Jos Bazelmans
Dick Hoek, Fons Asselbergs, Loek Dijkman, Jos Bazelmans

Dick Hoek
Dick Hoek, kerkrentmeester van de Nicolaikerk

Jos Bazelmans, Roel Robbertsen, Jan Luth

Camerata Trajectina

Camerata Trajectina
Camerata Trajectina
Michiel Niessen, Nico van der Meel, Erik Beijer, Saskia Coolen

Volgende CvK Utrecht Roel Robbertsen en Jan Luth
De Commissaris van de Koningin van Utrecht Roel Robbertsen en Jan Luth

Foto’s: Elly Kooiman


“Het oude orgel van de Nicolaikerk te Utrecht”
Kroongetuige van de Nederlandse muziekgeschiedenis

Redactie Henk Verhoef

Rogér van Dijk, Het Peter Gerritz-orgel van de Nicolaikerk te Utrecht
Het orgel gefotografeerd, door Elly Kooiman
Bini Biemans-van der Wal, De Nicolaikerk te Utrecht, het geestelijk huis van betrokken parochianen
Jos Koldeweij, “Het orgel als antiquiteit”
Marcel Zijlstra, Het liturgisch gebruik van het orgel in de late Middeleeuwen
Wim Diepenhorst, Beschrijving van het orgel

Nederlandse Orgelmonografieën 10
Walburg Pers / Stichting Nederlandse Orgelmonografieën / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Zutphen 2009, ISBN 978-90-5730-576-4


Bekijk ook ruim 30 foto’s van het Peter Gerritsz orgel uit 1479
De monografie bevat een katern met 16 foto’s,
gefotografeerd op 9 juli 2008 door Elly Kooiman